Sektorer och styrelse

Sektorer etc under 2020
Första namnet avser den person som är sammankallande/ansvarig

Medlemmar i HUS (HundägarUtbildningsSektorn) hus@obhk.com
Titti Godén, Malin Karlsson, Ewa Nilsson och Helen Hörnqvist

Medlemmar i TÄS (TÄvlingsSektorn) tas@obhk.com
Birgitta Forsberg, Lena Oskarsson, Anna-Maria Jansson, Caroline Larsson Larsson och Kerstin Elfberg

Medlemmar i Agilitysektorn agility@obhk.com
Marita Speijer, Felicia Forsberg, Tina Jönsson och Kristina Blid

Medlemmar i Tjänstehundssektorn
Jerry Danielsson (Försvarsmaktshund)

Medlemmar i RasUtvecklingsSektorn (endast Mental-delen/MH) rus@obhk.com
Jonas Mattsson, Anna Ångström och Helene Lindqvist

Medlemmar i Mark och Fastighet
Lena Oskarsson och Håkan Nilsson

Medlemmar i Kök
VAKANT

Samarbetsavtal finns med Östersunds Hundungdom som dock är en fristående organisation, direkt under SKK (Svenska Kennelklubben)

Styrelsemedlemmar 2020  mail till: styrelse@obhk.com

Ordförande   Gunilla Åsberg-Godén
Sekreterare   Kerstin Ramberg
Kassör            Mia Peterson
Ledamot        Anna-Maria Jansson
Ledamot        Ewa Nilsson
Ledamot        Anna Andersson
Suppleant 1   Björn Andersson
Suppleant 2   Kristina Bernsten