Sektorer och styrelse

Sektorer etc under 2019
Första namnet avser den person som är sammankallande/ansvarig

Medlemmar i HUS (HundägarUtbildningsSektorn) hus@obhk.com
Titti Godén, Malin Karlsson, Helen Hörnqvist och Ewa Nilsson

Medlemmar i TÄS (TÄvlingsSektorn) tas@obhk.com
Lena Oskarsson, Anna-Maria Jansson och Caroline Larsson Larsson

Medlemmar i Agilitysektorn agility@obhk.com
Marita Speijer, Felicia Forsberg, Kristina Blid och Tina Jönsson

Medlemmar i Tjänstehundssektorn
Jerry Danielsson (Försvarsmaktshund)

Medlemmar i RasUtvecklingsSektorn rus@obhk.com
Jonas Mattsson (Mental-delen; fr o m oktober 2019)

Medlemmar i Mark och Fastighet
Lena Oskarsson och Håkan Nilsson

Medlemmar i Kök
VAKANT

Styrelsemedlemmar 2019

mail till: styrelse@obhk.com

Funktion Namn
Ordförande VAKANT!
Vice ordförande Agneta Hjelm
Sekreterare Kerstin Ramberg
Kassör Mia Peterson
Bokföring och medlemsansvarig Ewa Nilsson
Ledamot Peter Grevsten
Ledamot Gunilla Åsberg Godén
Suppleant Jerry Danielsson
Suppleant Björn Andersson