Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Sektorer och styrelse

Sektorer etc fr o m årsmötet 22 mars 2022
Första namnet avser den person som är sammankallande/ansvarig

Epost-adresser anges med (at) för att minska risken för spam, byt ut (at) mot@

Medlemmar i HUS (HundägarUtbildningsSektorn) hus(at)obhk.com
Anna Thorell och Lovisa Andersson

Medlemmar i TÄS (TÄvlingsSektorn) tas(at)obhk.com
Vakant sammankallande; Malin Karlsson (bruks);
Kerstin Elfberg och Nichole Elofsson (lydnad)

Medlemmar i Agilitysektorn agility(at)obhk.com
Marita Speijer, Tina Jönsson och Kristina Blid

Medlemmar i Tjänstehundssektorn
Kicki Ylander (Patrullhund)

Medlemmar i RasUtvecklingsSektorn (endast Mental-delen/MH) rus(at)obhk.com
Jenny Jönsson & Anna Ångström samt Jonas Mattsson

Medlemmar i Mark och Fastighet
Lena Oskarsson

Medlemmar i Kök
VAKANT

Samarbetsavtal fanns med – tyvärr nu vilande igen – Östersunds Hundungdom som är en fristående organisation, direkt under SKK (Svenska Kennelklubben)

Styrelsemedlemmar 2022  mail till: styrelse(at)obhk.com

Ordförande   Anna Thorell
Vice ordf         Tina Höglund
Sekreterare   Hanna Tjernberg
Kassör             Mia Peterson
Ledamot         Kerstin Ramberg
Ledamot         Agneta Hjelm
Ledamot         Natalie Huss
Suppleant 1   Cecilia Barchéus Bergman
Suppleant 2   Lovisa Andersson

Annons
%d bloggare gillar detta: