Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Sektorer och styrelse 2023

Arbetsgrupper fr o m årsmötet 21 mars 2023
Första namnet avser den person som är sammankallande/ansvarig

Medlemmar i  arbetsgrupp Utbildning hus@obhk.com
Anna Thorell och Lovisa Andersson

Medlemmar i arbetsgrupp Prov- och tävling tas@obhk.com
Christel Östlund (sammanhållande)
Malin Karlsson och Christel Östlund  (bruks)
Nichole Elofsson och Linnéa Bonnevier (lydnad)
Agneta Hjelm, Hanna Tjärnberg och Natalie Huss (rallylydnad)

Medlemmar i arbetsgrupp Agility agility@obhk.com
Marita Speijer, Tina Höglund, Kristina Blid och Julia Strömberg

Medlemmar i Tjänstehundssektorn
Kicki Ylander (Patrullhund)

Medlemmar i Mentalsektorn (f.n endast MH) rus@obhk.com
Jenny Jönsson & Anna Ångström samt Jonas Mattsson

Medlemmar i Mark och Fastighet
Natalie Huss – fler intresserade sökes

Medlemmar i Kök
Mia Petersson

Styrelsemedlemmar 2023  mail till: styrelse@obhk.com

Ordförande   Anna Thorell
Vice ordf        Tina Höglund
Sekreterare   Hanna Tjernberg
Kassör            Beatrice Fältén
Ledamöter     Kerstin Ramberg, Agneta Hjelm och Natalie Huss
Suppleanter   Cecilia Barchéus Bergman och Lovisa Andersson

Revisorer         Eva Liljeros och Ingrid Wikström

Valberedning =  Titti Godén (smk), Karin Åsberg och Christel Östlund

Annons
%d bloggare gillar detta: