Sektorer och styrelse

Sektorer etc fr o m årsmötet 25 maj 2021 eller senare
Första namnet avser den person som är sammankallande/ansvarig

Epost-adresser anges med (at) för att minska risken för spam, byt ut (at) mot@

Medlemmar i HUS (HundägarUtbildningsSektorn) hus(at)obhk.com
Anna Thorell och Lovisa Andersson

Medlemmar i TÄS (TÄvlingsSektorn) tas(at)obhk.com
Birgitta Forsberg, Lena Oskarsson, Anna-Maria Jansson, Caroline Larsson Larsson, Kerstin Elfberg och Nichole Elofsson

Medlemmar i Agilitysektorn agility(at)obhk.com
Marita Speijer, Tina Jönsson och Kristina Blid

Medlemmar i Tjänstehundssektorn
Kicki Ylander (Patrullhund)

Medlemmar i RasUtvecklingsSektorn (endast Mental-delen/MH) rus(at)obhk.com
Jonas Mattsson, Anna Ångström och Jenny Jönsson

Medlemmar i Mark och Fastighet
Lena Oskarsson

Medlemmar i Kök
VAKANT

Samarbetsavtal finns med Östersunds Hundungdom som dock är en fristående organisation, direkt under SKK (Svenska Kennelklubben), tyvärr vilande igen!

Styrelsemedlemmar 2020  mail till: styrelse(at)obhk.com

Ordförande   VAKANT fortfarande!
Vice ordf         Tina Höglund
Sekreterare   Kerstin Ramberg
Kassör            Mia Peterson
Ledamot        Anna-Maria Jansson
Ledamot        Agneta Hjelm
Ledamot        Anna Andersson
Suppleant 1   Cecilia Barchéus Bergman
Suppleant 2   Kristina Bernsten